Gradačac: Predizborne aktivnosti SD BiH

Ovih dana održani su sastanci Izbornog štaba SD Gradačac sa kandidatima za Gradsko vijeće Gradačca, te radni sastanak Predsjedništva Foruma žena SDBiH Gradačac uoči predstojećih izbora.

Po protokolu sastanka predsjednik IŠ SDBiH Osman Mujanović je upoznao kandidate za GV Gradačac sa najnovijim razvojem političke situacije u Gradačcu te se osvrnuo na zadatke koji su u potpunosti ispunjeni u proteklom razdoblju. Predsjednik SDBiH Gradačac Nedžad Šećić je takođe izrazio zadovoljstvo profesionalnim radom svih kandidata koji svakim danom doprinose zdravoj političkoj sceni koju kreira SDBiH Gradačac. Kandidat za gradonačelnika Mustafa Šakić je zajedno, sa generalnim sekretarom SDBiH Huseinom Tokićem, dodatno pojasnio aktivnosti koje će dodatno učvrstiti poziciju SDBiH Gradačac i nadalje poboljšati život svih građana Gradačca.
Svi kandidati za GV su imali priliku da aktivno učestvuju u diskusiji i sve sugestije su elaborirane na veoma prijatan i nadasve profesionalan način.


Predsjedništvo FOŽ SDBiH Gradačac je održalo radni sastanak na kojem se diskutovalo o nadolazećim planiranim aktivnostima. Predsjednica FOŽ SDBiH Gradačac Rasema Novalić je upoznala predsjedništvo FOŽ SDBiH Gradačac o aktuelnoj političkoj situaciji i poziciji kandidatkinja na listi za GV Gradačac a predsjednik SDBiH Gradačac Nedžad Šećić je dodatno pojasnio aktivnosti i značaj uloge žena na predstojećim lokalnim izborima. Šef izbornog štaba SDBiH Gradačac Osman Mujanović je pohvalio ogroman napredak u političkoj aktivnosti FOŽ SDBiH Gradačac a kandidat za gradonačelnika Mustafa Šakić je izrazio zadovoljstvo zbog ogromnog interesovanja i angažmana žena u SDBiH Gradačac i dodao je da ovakav angažman žena u politici treba da služi za primjer svima.