Gradačac: Zasjedao Kolegij Gradskog vijeća

Danas je održana 8. sjednica Kolegija Gradskog vijeća Grada Gradačac. Predsjednici klubova vijećnika razmatrali su i usvojili Izvod iz zapisnika sa 7. sjednice Kolegija Gradskog vijeća održane 18.05.2021. godine.
Koordinirane su i aktivnosti na zakazivanju 6. redovne sjednice Gradskog vijeća. Utvrđen je i usvojen dnevni red 6. redovne sjednice Gradskog vijeća sa 33 tačke. Članovi Kolegija su odredili i termin održavanja 6. redovne sjednice Gradskog vijeća koja će se održati u ponedjeljak 28.06.2021. godine s početkom u 9.00 sati u Kongresnoj sali sportske dvorane u Gradačcu.