Medžlis IZ Gradačac: Održane dvije radionice za mlade

U organizaciji Mreže mladih Medžlisa IZ Gradačac održane su dvije radionice za mlade. Prva radionica održana je u subotu 02.01.2021. godine u džematu Mediđa Srednja. Radionicu pod nazivom “Nasilno rješevanje konflikata” održao je Admir-ef. Majstorović.
Druga radionica održana je u subotu 09.01.2021. godine u džematu Jelovče Selo. Obrađene su dvije teme: Ahmet Mulaomerović je obradio temu “Mentalno zdravlje mladih”, a Adna Mehanović “Internet kao izvor znanja”.