Nova pijaca d.o.o. vrši pritisak na Gradsko vijeće

Društvo „NOVA PIJACA“ d.o.o. Gradačac obratilo se Gradu Gradačac, Gradonačelniku, nadležnoj gradskoj službi i svim klubovima Gradskog vijeća da se očituju po pitanju Zaključka o raspisivanju javnog poziva putem licitacije za izdavanje zemljišta koje je trenutno dato u zakup društvu „NOVA PIJACA“ d.o.o. Gradačac, a na kojoj se nalazi gradačačka pijaca u Porebricama.

„U više navrata pokušali smo objasniti fatalne posljedice do kojih bi eventualno provođenje Zaključka dovelo, što bi u krajnjem uzrokovalo prestanak postojanja pijace u Porebricama. Obzirom na rok do kojeg se Zaključak mora sprovesti, obratili smo se Gradu Gradačac i gore navedenim sa zahtjevom da se Zaključak i sprovede, što bi Društvu dalo mogućnost za poduzimanje pravnih radnji u cilju zaštite pijace i trgovaca koji obavljaju registrovanu djelatnost na istoj” – stoji između ostalog u upozorenju koje su poslali iz Društva Nova pijaca d.o.o.

Šta je u pozadini ovog dopisa?

Društvo Nova pijaca d.o.o. snažno se protivi mogućnosti da se zakupac prostora pijace dobije javnom licitacijom i insistira već duže vrijme na produženju Ugovora o zakupu na čak 5 godina što je, u dogovoru sa gradonačelnikom Dervišagićem bilo i pripremljeno z sjedicu Gradskog vijeća o čemu je naš portal pisao krajem prošle godine. Vijećnici su tada osujetili ovaj pokušaj netransparentnog raspolaganja gradskom imovinom i donesen je zaključak po kojem bi se javnom licitacijom odredio zakupac prostora pijace.

Kontroverzni  biznismen Saudin Porović iz krugova sarajevskog Waltera uz podršku Senada Jukića Nene i pojedinih kadrova Naroda i Pravde pokušavaju na ovaj način izvršiti pritisak na Gradsko vijeće i osigurati produženje unosnog zakupa za društvo Nova pijaca d.o.o. uprkos činjenici da su kasnili u plaćanju akupnine i tako kršili ugovor, te da su naplatili 800.000 KM po osnovu štete od požara i kompletan iznos zadržali za sebe umjesto da bude isplaćen vlasnicima radnji koj su u požaru pretrpile štetu.

Mutne radnje ovoga puta sigurno neće proći.