Sportski klub „Spartak kids“: Upis djece u školu sporta

Tokom vikenda „Spartak kids“ Gradačac organizuje upis djece u malu školu sporta.

U subotu i nedjelju, u terminu od 13:00 – 14:00 sati vršit će se upis djece od 4-6 godina, dok će termin upisa istim danima, za djecu od 7-10 godina biti od 14:15 – 15:15 sati.

Mjesto upisa je sportska sala osnovne škole „Safvet-beg Bašagić“ Gradačac.

Kontakt telefon:

(1) Emir Osmanlić, prof. sporta i tjelesnog odgoja – +387 61 310 – 021
(2) Fuad Dolarević, prof. sporta i tjelesnog odgoja – +387 61 762 217