U izdavaštvu gradačačke biblioteke „Alija Isaković“ objavljena nova zbirka poezije

U izdanju biblioteke „Alija Isaković“ bilježimo novi naslov. Iz štampe je izašla zbirka poezije „Šarena maštaonica“, autorice Senade Džekić iz Gradačca.

Na žalost, promocija knjige će sačekati neke bolje dane, jer još uvijek traju ograničenja radi korona virusa.