Pijaca Porebrice: Bezvlašće i kriminal se nastavljaju

Redakciji našeg portala obratili su se vlasnici trgovačkih radnji na Pijaci, kojima je preduzeće Nova pijaca d.o.o. ovih dana dostavilo na potpis Anexe ugovora o zakupu sa rokom važenja do 31.12,.2021. godine.

Vlasnici radnji primoravaju se da potpišu ove ugovore prema kojima su obavezni plaćati najamninu firmi Nova pijaca d.o.o. sve do kraja godine, iako je ugovor koji je Nova pijaca d.o.o. imala sa Gradom Gradačcom istekao.

Osim što je taj ugovor istekao, Nova pijaca d.o.o. duguje Gradu Gradačcu ogroman iznos novca za 13 neplaćenih zakupnina i odbija da vrati Gradu u posjed njegovu imovinu.

Na ovakvu bahatost i kriminal šute i gospoda Dervišagić i Durmišević pa se u javnosti opravdano postavlja pitanje kakav je njihov interes u svemu tome? Svakome je jasno da bi bilo koji građanin Gradačca koji uturpira gradsku imovinu bio sankcionisan a ista vražena u posjed Grada istog trenutka. Zašto je Pijaca iznimka?