Gradačac: Nastavlja se izgradnja Vatrogasnog doma

Danas je potpisan ugovor o izvođenju radova na dovršetku izgradnje Vatrogasnog doma u Gradačcu. Ugovor je zaključen između Grada Gradačac i „Sevgrad“ d.o.o. Gradačac a vrijednost radova je 243.946,17 KM.

Radovi se odnose na unutrašnje uređenje objekta i vanjsko uređenje oko objekta Vatrogasnog doma. Rok za izvođenje radova je 90 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Završetkom ovih radova Gradačac će dobiti savremeni Vatrogasni dom gdje će biti smještena Profesionalna vatrogasna jedinica Gradačac.