Vlada FBiH izdvojila milion maraka za Dom zdravlja u Gradačcu

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku kojom se izdvajaju sredstva u visini od milion konvertibilnih maraka za potrebe Doma zdravlja Gradačac.

Ovo je epilog inicijative koju je podnijela vijećnica SDA, Indira Omeragić, o čemu je gradačac.live ranije pisao.

Naime, vijećnica SDA u Gradskom vijeću, Indira Omeragić uputila je kroz Gradsko vijeće inicijativu za nabavku CT aparata za potrebe dijagnostike i liječenja pacijenata u Gradačcu.

Inicijativa je upućena na: JZU „Dom zdravlja Gradačac, Gradsku službu za društvene djelatnosti i boračko invalidsku zaštitu  te Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.

“Upućujem inicijativu za nabavku CT uređaja u JZU „Dom zdravlja“ Gradačac. Sve češće smo svjedoci velikih procedura koje naši građani imaju kada trebaju dobiti usluge na radiologiji UKC Tuzla. Potrebno je rješavati uputnice, zatim putovati u Tuzlu i po nekoliko puta da bi završili snimanje, osim toga liste čekanja na UKC-u Tuzla kada je pacijentima potrebna CT dijagnostika su prevelike, posebno u zadnje dvije godine, otkako je pandemija Corona virusa otežala pacijentima kao i ljekarima sve druge vrste liječenja, kako zbog borbe sa Corona virusom tako i zbog epidemioloških mjera koje su na snazi.

S obzirom da naš Dom zdravlja ima osposobljen kadar i potrebne uslove za instaliranje CT uređaja, smatram da bi nabavkom CT uređaja odjel radiološke dijganostike u našem Domu zdravlja bio podignut na znatno veći nivo, kao i da bi naš Dom zdravlja mogao stvarati preduslove za stvaranje opće bolnice u Gradačcu, što bi podiglo kvalitetu zdravstvenih usluga i našim građanima olakšalo liječenje. Molim nadležnu službu da moju inicijativu u roku od deset (10) dana proslijedi na adrese iz naslova, te da mi pismenim putem dostave odgovore”- navela Indira Omeragić  u svojoj inicijativi.

U prilogu pogledajte odluku Vlade FBiH:Odluka