Kantonalna Vlada podržala zahtjeve Rudničkog sindikata

Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine i Vlada TK insistiraju na i na dosljednom provođenju Sporazuma kojeg su u maju potpisali „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo i Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH.

Sindikat rudnika i Vlada Tuzlanskog kantona traže od JP „Elektroprivreda BiH“ d.d.-Sarajevo da intenzivira i uspostavi potrebnu dinamiku u dokapitalizaciji Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli, a kako bi se osigurali uslovi za realizaciju planiranih proizvodnih rezultata.

Vlada Tuzlanskog kantona poziva Rudnike uglja „Kreka“ i Sindikat radnika rudnika da po odredbama Zakonu o radu Federacije BiH i Zakona o mirnom rješavanju sporova u FBiH prije svega okončaju proces mirenja, te da sva otvorena pitanja rješavaju daljim dijalogom u skladu sa Sporazumom kojeg su  JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo i Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH potpisali 19. maja 2021. godine u Sarajevu.

Rudarski sindikati i Vlada pozivaju JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo da proces reorganizacije i restrukturiranja Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli realizuju u skladu sa Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH i Sporazumom kojeg su  potpisali 19. maja.

Također Sindikati i Kantonalna vlada zahtijevaju od Elektroprivrede BiH da restrukturiranje Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli na planu ljudskih resursa realizuje u skladu sa tačkama 3. i 4. navedenog Sporazuma.

Imajući u vidu poseban interes javnosti, ali i javni interes, rudarski sindikati i Vlada Tuzlanskog kantona zahtijevaju od „Elektroprivrede BiH“ da, radi brojnih razloga, javno predstave procjenu mogućnosti realizacije investicionog projekta u TE „Tuzla“ u Tuzli-BLOK 7.