Kolegij Gradskog vijeća Grada Gradačac zakazao redovnu sjednicu

Na današnjoj 10. sjednici Kolegija Gradskog vijeća Grada Gradačac predsjednici klubova vijećnika razmatrali su i usvojili Izvod iz zapisnika sa 9. sjednice Kolegija Gradskog vijeća.

Koordinirane su i aktivnosti na zakazivanju 8. redovne sjednice Gradskog vijeća. Članovi Kolegija usaglasili su se oko Dnevnog reda i jednoglasno su usvojili prijedlog da se 8. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac održi u utorak 28.09.2021. godine s početkom u 9.00 sati u Kongresnoj sali sportske dvorane u Gradačcu.