Stjepan Šiber

Stjepan Šiber (Gradačac20. juni1938 – Sarajevo25. august2016) bio je ratni general Armije Republike Bosne i Hercegovine. Rođen je 20. juna1938. godine u Gradačcu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, nakon čega odlazi u Ljubljanu gdje završava Vojnu akademiju. Potom postaje aktivni oficir JNA, koji je kroz niz unapređenja, 1992. godine došao do čina pukovnika JNA.

U aprilu 1992, sa početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu, stavlja se na raspolaganje Predsjedništvu RBiH, koje ga postavlja za zamjenika komandanta Armije RBiH, te ga 1993. unapređuje u čin brigadnog generala i postavlja na mjesto vojnog atašea u Ambasadi BiH u Švicarskoj.

Umro je u Sarajevu 25. augusta 2016. godine.