Uslovi korištenja

Korištenjem portala Gradacac.live prihvatate sljedeća pravila i uslove korištenja.

Vijesti i slike

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti ili slike, bez saglasnosti izdavača. Sadržaj na portalu bhbrand.ba.info zaštićen je u skladu sa Članom 3. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima BiH u korist Artheon d.o.o.

Korištenjem sadržaja u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prepis, distribuiranje, I slično) bez odobrenja 24sata.info odnosno Artheon d.o.o., postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima BiH, te podliježete sankcijama.