Objavljen Javni poziv za stručno osposobljavanje boraca i članova njihovih porodica

?

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je Prvi ponovljeni Javni poziv za učešće u X Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica.

Pravo učešća u X Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica imaju poslodavci sa područja Tuzlanskog kantona.

Finansijska sredstva osigurana su u Budžetu Tuzlanskog kantona u iznosu od 710 hiljada KM.