CCI – Institucije u Brčko distrktu nisu postupile u skladu s čak 65 zakona

Centri civilnih inicijativa (CCI) danas su na pres-konferenciji predstavili nalaze Analize procesa javne revizije u Brčko distriktu za 2015. – 2018. godinu, te ukazali na neefikasnost procesa javne revizije, nedostatke zakonodavnog okvira, nemar revidiranih institucija da isprave nepravilnosti kao i na potrebu za aktivniji pristup Skupštine i Tužilaštva Brčko distrikta BiH u cjelokupnom procesu.

– Za četiri godine Ured za reviziju kreirao je 110 izvještaja finansijske revizije od kojih je 31 izvještaj iskazan s pozitivnim mišljenjem, dok je za 79 izvještaja iskazano mišljenje s rezervom ili negativno mišljenje. Za četiri godine institucije s negativnim mišljenjem i mišljenjem s rezervom potrošile su približno 994 miliona i 247 hiljada KM javnog novca. Također, revizorski izvještaji pokazuju da u tom periodu institucije nisu postupile u skladu sa 65 različitih zakona čak 365 puta, i 97 podzakonskih akata čak 339 puta – navode iz CCI.

Najveće nepravilnosti uočene su u procesu javnih nabavki, dok je Analizom utvrđeno da su gotovo sve revidirane institucije barem jednom postupile nepoštujući Zakon o javnim nabavkama. Izdvaja se da su negativna revizorska mišljenja za tri godine uzastopno dobijali Ured za upravljanje javnom imovinom, Odjeljenje za obrazovanje i Javno preduzeće Radio Brčko dok su najveći broj nerealizovanih preporuka imali Ured za upravljanje javnom imovinom, Odjeljenje za obrazovanje, Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu, Ured gradonačelnika i Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge.

CCI će se u narednom periodu aktivno baviti ovom problematikom, nastojeći u suradnji sa svim akterima identifikovati prostor za unapređenje procesa, što bi u konačnici dovelo do efikasnijeg trošenja javnih sredstava. Dodatno, javnosti je dostupan specijalizirani web portal Revizije.info koji je fokusiran na temu revizije, odnosno kontrole utroška javnog novca i rada javnih ustanova i preduzeća u skladu sa zakonom. Sastavni dio portala čini baza podataka o finansijskim revizijama provedenim u BiH, u posljednje četiri  godine.

Projekat „Učinkovitija javna revizija za smanjenje korupcije u Bosni i Hercegovini“ provode Centri civilnih inicijativa (CCI) uz finansijsku podršku Švedske. Projektom se želi doprinijeti odgovornijem trošenju budžetskih sredstava i smanjenju korupcije u javnim institucijama u BiH, saopćeno je iz CCI.