Potpisivanje ugovora s korisnicima stambenih jedinica socijalnog stanovanja u Gradačcu

U sklopu projekta CEB II ( Council of Europe Development Bank ) „ Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja“ sanirano je 10 stambenih jedinica kolektivnog centra „Kuće Holandske vlade“ u Gradačcu.

Vrijednost projekta je 270.868,21 KM finansiran od strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

Odlukom Gradskog vijeća Grada Gradačac zatvoren je Kolektivni centar „ Kuće Holandske vlade“ Požarike. Sanirane stambene jedinice bit će dodijeljene na korištenje raseljenim i socijalno ugroženim licima uz obavezu plaćanja minimalne naknade-zakupnine ( 0,80 KM/m2). Tim povodom danas u Gradačcu će biti potpisani ugovori između korisnika stambenih jedinica socijalnog stanovanja i Grada Gradačac.

Gradonačelnik Edis Dervišagić je istakao da u okviru ovog projekta osim ovih 10 stambenih jedinica planirana je gradnja još dva stambena objekta kolektivnog stanovanja sa ukupno još 76 stanova za šta je u toku priprema projektne dokumentacije. Tako da će cjelokupan projekat koštati oko 7 miliona KM čime će se u potpunosti riješiti ovo pitanje kolektivnih, alternativnih centara i omogućiti kvalitetniji život svim osobama u stanju socojalne potrebe.

Cilj ovog projekta jeste da se interno raseljenim osobama i drugim ugroženim osobama omogući da se presele iz prenatrpanih, oštećenih i navodno „privremenih“ smještaja u kolektivnim centrima i alternativnim smještajima gdje žive već godinama te da konačno ostvare svoje pravo na smještaj dostojan čovjeka.