Raspisan Javni poziv za dodjelu sredstava finansijske pomoći privrednim subjektima iz oblasti saobraćaja

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona raspisalo je Javni poziv
za dodjelu sredstava finansijske pomoći privrednim subjektima iz oblasti saobraćaja.

Ovim javnim pozivom vrši se raspodjela finansijskih sredstava za pomoć privrednim subjektima iz oblasti saobraćaja s ciljem ublažavanja posljedica izazvanih pandemijom virusa COVID-19, planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u iznosu od 800.000,00 KM (slovima: osamstotinahiljada konvertibilnih maraka), potrošačka jedinica 22010001 – Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja.

Privredni subjekt iz oblasti saobraćaja u smislu ovog javnog poziva je pravno lice, odnosno privredno društvo, kao i fizičko lice, odnosno samostalni poduzetnik, koji obavlja djelatnost javnog linijskog i/ili vanlinijskog prijevoza putnika (autobuskog prijevoza putnika), pružanja usluga autobuskih stanica i taksi prijevoza putnika na području Tuzlanskog kantona.