U 2021. bez novog zapošljavanja u javnom sektoru Distrikta

U Prijedlogu proračuna Brčko distrikta BiH za 2021. godinu nisu predviđena sredstva za nova zapošljavanja u javnom sektoru, istaknuto je na prvoj od tri planirane javne rasprave.

Proračun Distrkita planiran je u iznosu od 238,2 milijuna maraka, a stav Vlade i Skupštine je da se uvede moratorij na zapošljavanje, kazao je predsjednik Skupštine Distrikta Siniša Milić.

“Na sličan način ćemo kroz skupštinsku diskusiju, ako bude bilo potrebe, i donošenjem posebnog akta ili zaključka obvezati i ostale institucije Distrikta da se na sličan način odrede u pogledu novog zapošljavanja. Ulaskom u skupštinsku proceduru Prijedloga proračuna počela je primjena novog Zakona o proračunu Brčkog”, kazao je Milić.

Podsjetio je da je Zakonom limitirana prihodovna strana proračuna te da je više neće biti moguće povećati amandmanima, kojih će biti i dalje, ali na način da će se morati izvršiti preraspodjela ili ušteda novca na rashodovnoj strani, priopćeno je iz Skupštine Brčko distrikta BiH.

“Više neće biti moguće prenositi kapitalni proračun iz ranijih godina ako nije započeta njegova realizacija. U ovom proračunu imamo samo kapitalni proračun iz 2018. godine čija realizacija je praktično započela. Potpore za financiranje rada različitih udruga građana bit će dodijeljene samo nakon javnog poziva i kandidiranja projekata. To su sve novine koje bi trebale osigurati transparentnije trošenje javnog novca i osiguranje dostatnog iznosa sredstava za realizaciju bitnih infrastrukturnih i kapitalnih projekata uopće”, naglasio je Milić.

Skupštinski predsjednik također je naveo da je jedan od prijedloga da se mjesne zajednice, braniteljske udruge proistekle iz prethodnog rata na sve tri strane, kao i udruge koje okupljaju osjetljive kategorije građana, proglase udrugama od posebnog interesa kako bi se moglo izdvojiti i omogućiti njihovo redovito financiranje bez pisanja projekata.

Predsjedatelj skupštinskog Povjerenstva za proračun Srđan Blažić kazao je da će nakon održane sve tri javne rasprave biti pregledani svi pristigli zahtjevi te da će se pokušati napraviti uštede na rashodovnoj strani kako bi se ta sredstva mogla preraspodijeliti na kapitalne projekte nevladinog sektora.

Druga i treća javna rasprava o Prijedlogu proračuna Distrikta bit će održane danas u 17 sati i u subotu, 20. veljače, u 12 sati u velikoj dvorani Doma kulture u Brčkom.