U mjesnim zajednicama Kerep i Mionica III održani Forumi građana

U mjesnim zajednicama Kerep i Mionica III,  u sklopu projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“, kojeg zajedno finansiraju Vlada Švicarske i Švedska, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, održani su Forumi građana.

Forum građana i građanki je mehanizam za okupljanje stanovništva sa prostora jedne mjesne zajednice kako bi razgovarali o zajedničkim problemima koji opterećuju svakodnevni život u njihovoj mjesnoj zajednici.

Mještani Kerepa i Mionice III su na forumima nakon identificiranja problema  diskutovali i o  potencijalnim rješenjima uočenih problema. Rezultati foruma su prioriteti koje su građani i građanke identificirali tokom diskusije i usaglasili se o njihovoj važnosti.

Na osnovu ove liste prioriteta razvijaju se projektne ideje koje doprinose razvoju  mjesne zajednice.

Odlučivanje građana i građanki o prioritetima njihove mjesne zajednice putem foruma je osnova za utvrđivanje budućih zajedničkih inicijativa koje se kroz djelovanje vijeća mjesne zajednice će kandidirati prema nadležnim gradskim vlastima.

U okviru Projektnog fonda za lokalne inicijative predviđena su sredstva koja su namjenjena za finansijsku podršku projektima predloženim od strane mjesnih zajednica a koji su u skladu sa prioritetima definisanim na forumima građana u njihovim Mjesnim zajednicama (MZ) u partnerskim Jedinicama lokalne samouprave ( JLS).

Ovaj projekat na području grada Gradačac se implementira od 2016. i trenutno se realizuje II faza u kojoj učestvuje pet mjesnih zajednica s područja grada Gradačac.